ความยั่งยืน

การจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การบริหารงานของทรัพย์ทิพย์ เราที่มุ่งสร้างระบบการทำงานที่ดี โดยได้รับการรับรองระบบ ISO9001, ISO14001 และ OHSAS18001 อีกทั้งยังนำเอาระบบการบริหารงานความปลอดภัยในกระบวนการ (Process Safety Management) มาประยุกต์ใช้

รายละเอียด

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ทรัพย์ทิพย์ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยน้ำเสียที่ได้จากการกลั่น จะผ่านกระบวนการแยกน้ำด้วยเครื่องแยกกาก …กากที่ได้เรานำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ ส่วนน้ำเสียที่ได้จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดค่า COD และสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่

รายละเอียด

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทประกอบกิจการผลิตเอทานอลแปลงสภาพจากวัตถุดิบมันสำปะหลัง มีหลักในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสังคม

  • โครงการด้านสังคม
  • โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
  • โครงการด้านเศรษฐกิจ
ดูทั้งหมด

รายงานความยั่งยืน

ประจำปี 2560

แผนกองค์กรสัมพันธ์

036-462438-40 #1101, 1104
nareenuch@sapthip.com
phitchatapha_m@sapthip.com

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipis elit, aliquam eget nibh etlibura. Aenean commodo ligula eget dolor Aenean massa. Portals seize data-driven, tag expedite.

รายละเอียด